Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty và cung cấp thông tin Phó Giám đốc Nguyễn Mạnh Điệp.

Cập nhật: 16/08/2016
Cỡ chữ