Thông báo thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị Công ty. Tin công ty

Thông báo thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Thông báo thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty và cung cấp thông tin Phó Giám đốc Nguyễn Mạnh Điệp. Tin công ty

Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty và cung cấp thông tin Phó Giám đốc Nguyễn Mạnh Điệp.

Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty và cung cấp thông tin Phó Giám đốc Nguyễn Mạnh Điệp.

Lễ bàn giao nhiệm vụ Giám đốc Công ty. Tin tức

Lễ bàn giao nhiệm vụ Giám đốc Công ty.

Ngày 6/7/2016, tại trụ sở Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin (Coalimex) đã diễn ra Lễ bàn giao nhiệm vụ Giám đốc Công ty giữa nguyên Giám đốc Công ty Phạm Hồng Khanh và tân Giámđốc Công ty Nguyễn Thanh Hải.