Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Cập nhật: 23/07/2018
Cỡ chữ
Nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm bctc2017.pdf
Báo cáo tài chính