Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Cập nhật: 09/03/2020
Cỡ chữ
Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm BCTC2019 da kt.pdf
Báo cáo tài chính