Thông báo niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Cập nhật: 25/01/2016
Cỡ chữ
Căn cứ vào Quyết định số 31/QĐ-SGDHN ngày 19/01/2016 về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu than - Vinacomin, Công ty thông báo đến Quý cổ đông các thông tin có liên quan sau:
1. Thông báo niêm yết cổ phiếu TB niem yet co phieu.pdf
2. Bản cáo bạch ban cao bach 2016.pdf
3. Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu QD niem yet co phieu.pdf
Công bố thông tin