Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và tạm trả cổ tức năm 2016

Cập nhật: 29/03/2017
Cỡ chữ

Kính gửi:  Các cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Than – Vinacomin (Coalimex);

Hội đồng quản trị Công ty có kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và tạm trả cổ tức năm 2016 như sau:

        I. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

1. Nội dung, chương trình đại hội: Theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Chương trình nghị sự và các tài liệu có liên quan sẽ được đăng tải trên website của Công ty:  http://coalimex.vn/ từ ngày 30/3/2017.

2. Thời gian, địa điểm: từ 9 giờ 00 phút ngày 14/4/2017 tại Hội trường tầng 5 Côngty, số 47 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Đối tượng dự họp: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Coalimex đến thời điểm ngày 22/3/2017.

Tỷ lệ dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty.

Để tạo điều kiện cho Ban tổ chức chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự (qua điện thoại, email, fax) hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (Mẫu Giấy xác nhận kèm theo). Xác nhận gửi về Công ty trước ngày 05/4/2017 theo địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hànhchính Công ty, số 47 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (04) 39422528, hoặc gửi Email: tcld@coalimex.vn; Fax: (04)39422350.

II. Tạm trả cổ tức năm 2016:

1. Tỷ lệ thực hiện: 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

       Tỷ lệ chi trả cổ tức chính thức của năm 2016 sẽ được thông qua tại Đại hội đồng thường niên năm 2017 của Công ty.

        2. Thời gian thực hiện: Ngày 14/4/2017.

        3. Địa điểm thực hiện:

       - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

     - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán tài chính Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin bắt đầu từ ngày 14/4/2017.

       Ghi chú: Quý vị Cổ đông tham dự Đại hội và nhận cổ tức tại Công ty đề nghị xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân.
        Trân trọng thông báo.

Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền kèm theo: giay xac nhan - uy quyen.pdf
Thông tin khác