Coalimex team building - Nha Trang 2019

Cập nhật: 11/09/2019
Cỡ chữ
Team builing với sự tham gia nhiệt tình của CBCNV Công ty.
Tháng 7 - 2019 tại bãi biển Dốc Lết - Nha Trang

Thư viện Video