Chúc mừng chuyến than pha trộn đầu tiên vào nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Cập nhật: 13/03/2019
Cỡ chữ
Ngày 12/03/2019, Đồng chí Giám đốc Công ty Nguyễn Thanh Hải cùng đoàn cán bộ của công ty đã vào thăm cán bộ nhân viên trạm giao nhận than Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1,2 đồng thời chúc mừng chuyến than pha trộn đầu tiên đã được đưa vào nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đúng kế hoạch.


Tin công ty