Đồng chí Giám đốc Công ty cùng đoàn cán bộ tới thăm và chúc Tết Trạm chế biến và kinh doanh than Hải Dương.

Cập nhật: 18/02/2019
Cỡ chữ

Ngày 15/02/2019 Đồng chí Giám đốc Công ty Nguyễn Thanh Hải cùng đoàn các cán bộ Công ty đã đến thăm và chúc Tết các cán bộ nhân viên tại Trạm chế biến và kinh doanh than Hải Dương.Tin công ty