Công bố thông tin: thay đổi Giám đốc -  người đại diện theo pháp luật của Công ty. Công bố thông tin

Công bố thông tin: thay đổi Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Công bố thông tin: thay đổi Giám đốc -  người đại diện theo pháp luật của Công ty bắt đầu từ ngày 01/7/2016.

Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty. Công bố thông tin

Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty.

Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty bắt đầu từ ngày 01/7/2016.

Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty. Công bố thông tin

Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty bắt đầu từ ngày 01/7/2016.

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015  và tạm trả cổ tức năm 2015 Cổ đông

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 và tạm trả cổ tức năm 2015

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Than – Vinacomin (Coalimex); Hội đồng quảntrị Công ty có kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 và tạm trả cổ tức năm 2015 như sau:

COALIMEX 2016 mục tiêu là giữ phong độ Tin công ty

COALIMEX 2016 mục tiêu là giữ phong độ

Trong tổng thể bức tranh về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Than - Vinacomin (Coalimex) năm 2015, chủ đạo vẫn là gam màu sáng dù rằng Công ty đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đó là chia sẻ của Giám đốc Phạm Hồng Khanh với phóng viên Tạp chí TKV bên thềm Xuân mới Bính Thân 2016. Phát huy những ưu điểm,...

123