THƯ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH No.12 Tin tức nổi bật trang chủ

THƯ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH No.12

Công ty CP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin có nhu cầu nhập khẩu than

Lễ chuyển giao - tiếp nhận tổ chức Đảng, Đảng viên Tin công ty

Lễ chuyển giao - tiếp nhận tổ chức Đảng, Đảng viên

Thực hiện Công văn số 9622-CV/BTCTW ngày 30/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Quyết định số 7954-QĐ/TU ngày 5/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc chuyển giao tổ chức Đảng và Đảng viên; Quyết định số 2086-QĐ/ĐUK ngày 8/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tiếp nhận tổ chức Đảng và Đảng viên,...

Thư mời chào hàng cạnh tranh Tin công ty

Thư mời chào hàng cạnh tranh

Công ty CP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin có nhu cầu nhập khẩu than trong quý IV/2019