công ty cổ phần xuất nhập khẩu than – vinacomin
COALIMEX

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin (Coalimex) được thành lập ngày 01/01/1982, là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và do Tập đoàn TKV nắm giữ cổ phần chi phối.
Các lĩnh vực kinh doanh chính: xuất nhập khẩu - chế biến - kinh doanh than, nhập khẩu vật tư thiết bị,  kinh doanh cho thuê văn phòng, xuất khẩu lao động và một số lĩnh vực kinh doanh khác.