Thông báo kết quả lựa chọn NCC của Gói 1/VTLA/2/2021 - Dịch vụ vận chuyển đường thủy cho Trạm CB và KD than Coalimex tại Long An quý I-II/2021.

Cập nhật: 04/01/2021
Cỡ chữ
Xuất nhập khẩu & Chế biến kinh doanh than