Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp của Gói 02-Dịch vụ vận chuyển than bằng đường thủy của Trạm chế biến than Coalimex tại Hải Dương từ tháng 10/2020 đến tháng 12/2020.

Cập nhật: 30/09/2020
Cỡ chữ
Xuất nhập khẩu & Chế biến kinh doanh than