THƯ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH NO.12B

Cập nhật: 21/02/2020
Cỡ chữ
Trân trọng kính mời các nhà cung cấp than có đủ năng lực và kinh nghiệm chào hàng cung cấp than theo nội dung sau: 
Scan RFO 12B CNHN 2020_0001.pdf
Xuất nhập khẩu & Chế biến kinh doanh than