TRẠM CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH THAN LONG AN

Cập nhật: 17/09/2019
Cỡ chữ

1.     Kho than:

- Khu đất thuộc sở hữu của Công ty TNHH Vận Tải Nam Việt Thuận

- Địa chỉ:  Xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

2.     Diện tích kho: 20.000 m2

3.     Khả năng chứa than: 70.000 tấn

4.     Thời gian thuê: 5 năm

5.     Cảng nhập xuất kho than

- Tên cảng: Cảng thủy nội địa Nam Việt Thuận

- Cấp cảng: Cảng thủy nội địa cấp 2

- Địa chỉ: Xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

- Có thể nhận được tàu có trọng tải toàn phần 3.000DTW, mớn nước đầy tải không quá 5m.

- Chiều dài cảng 96m dọc bờ sông, chiều rộng 20m tính từ mép ngoài cầu cảng trở ra sông.

6.     Có phê duyệt đề án bảo vệ môi trường.
Chế biến & kinh doanh than