Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2022 và kết thúc vào ngày 30/06/2022

Cập nhật: 15/08/2022
Cỡ chữ
Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm: BCTC ban nien 2022.pdf
Cổ đông