Thông báo đấu giá rộng rãi máy phát điện và động cơ điện (phụ tùng máy xúc EKG 8I)

Cập nhật: 22/09/2022
Cỡ chữ

Quy chế đấu giá cụ thể trong file đính kèm sau đây:
quy che dau gia.pdfTin công ty