Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh: Chế biến, pha trộn than tại Trạm chế biến than Coalimex Hải Phòng năm 2023

Cập nhật: 06/01/2023
Cỡ chữ
Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm: HSYC CHÀO HÀNG CẠNH TRANH CHẾ BIẾN PHA TRỘN TRẠM HẢI PHÒNG 06012023_0001.pdf
Tin tức nổi bật trang chủ