Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Dịch vụ tuyển nâng cấp than tại Trạm chế biến than Coalimex tại Hải Phòng năm 2022

Cập nhật: 22/11/2022
Cỡ chữ
Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm: TB KQLC NCC Dịch vụ tuyển nâng cấp than tại TCB than Coalimex hp 2022.pdf
Tin tức nổi bật trang chủ