CHẾ BIẾN KINH DOANH THAN

Cập nhật: 18/09/2019
Cỡ chữ

Từ cuối tháng 8 năm 2016, Coalimex được Tập đoàn TKV cho phép tham gia vào hệ thống các đơn vị kinh doanh than cuối nguồn của TKV để chế biến và cung cấp than tại địa bàn miền Nam, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

       Đây là ngành nghề kinh doanh mới hết sức quan trọng, giúp Coalimex hoàn thiện chuỗi hoạt động kinh doanh than. Lĩnh vực kinh doanh thương mại than của Coalimex bao gồm: xuất khẩu than Việt Nam, nhập khẩu tất cả các loại than trên thế giới, mua than trong nước, có hệ thống kho bãi để dự trữ và chế biến than, vận tải và bán lẻ than đế hộ sử dụng cuối cùng

        Đến nay, Coalimex đã thành lập 2 trạm chế biến than tại Hải Dương, Đồng Nai và trạm chế biến và kinh doanh than tại Long An.


XNK & Chế biến kinh doanh than