TRẠM CHẾ BIẾN THAN ĐỒNG NAI

Cập nhật: 17/09/2019
Cỡ chữ

1.     Kho than:

- Khu đất thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư LongThuận tại Khu công nghiệp Ông Kèo

- Địa chỉ: Tổ 6, Ấp 3, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch,Tỉnh Đồng Nai

2.     Diện tích kho: 6ha

3.     Khả năng chứa: Khoảng 200.000 tấn

4.     Thời gian thuê: 5 năm

5.     Cảng nhập xuất kho than: Cảng tổng hợp Khu công nghiệp Ông Kèo, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

* Dự án Cảng Tổng hợp Ông Kèo chia làm 02 giai đoạn:

- Giai đoạn1: Dự án Bến liền bờ tiếp nhận tàu 5.000DWT và sà lan 20.000DWT

            + Diện tích kho bãi:             40ha với sức chứa khoảng 2.000.000 tấn than.

            + Chiều dài cầu bến:           500m cầu bến với mức mớn nước cho phép 9m.

            + Khả năng tiếp nhận:        tàu 5.000 DWT và sà lan 20.000 DWT.

            + Năng suất xếp dỡ:           25.000 – 30.000 tấn/ngày.

- Giai đoạn 2: Đầu tư cầu cảng tiếp nhận tàu 70.000DWT

            + Diện tích kho bãi:             70ha với sức chứa khoảng 4.000.000 tấn than.

            + Khả năng tiếp nhận:         tàu 70.000 DWT.

            + Năng suất xếp dỡ:           100.000 tấn/ngày.

 6.      Có phê duyệt đề án bảo vệ môi trường.


Xuất nhập khẩu & Chế biến kinh doanh than