Chi tiết đấu thầu

Gia hạn hsyc gói cung cấp đồng phục công ty năm 2023

Mã đấu thầu: ĐPCS 2023

Thời gian: 07/08/2023 - 10/08/2023

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm: TB_Ga hạn HSYC

Tìm kiếm