Thông tin khác

Thông tin khác

Thông báo sửa đổi và gia hạn hồ sơ mời sơ tuyển gói số 01/SLT/2023 – pre-qualification document amendment and extension of submission deadline package 01/SLT/2023
15/06/2023

Thông báo sửa đổi và gia hạn hồ sơ mời sơ tuyển gói số 01/SLT/2023 – pre-qualification document amendment and extension of submission deadline package 01/SLT/2023

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm: Thông báo sửa đổi lần 2 HSMST gói số 01.SLT.2023_0001.pdf
Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển gói số 01/SLT/2023  – pre-qualification document clarification of package 01/SLT/2023
15/06/2023

Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển gói số 01/SLT/2023 – pre-qualification document clarification of package 01/SLT/2023

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm: Làm rõ HSMST gói số 01SLT2023.pdf
Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh: chế biến, pha trộn than tại trạm chế biến than coalimex hải phòng năm 2023
14/06/2023

Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh: chế biến, pha trộn than tại trạm chế biến than coalimex hải phòng năm 2023

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm: HSYC CHÀO HÀNG CẠNH TRANH CHẾ BIẾN PHA TRỘN TRẠM HẢI PHÒNG 06012023_0001.pdf
Tìm kiếm