Chuyên mục
Thông tin khác

Thông báo sửa đổi và gia hạn hồ sơ mời sơ tuyển gói số 01/SLT/2023 – pre-qualification document amendment and extension of submission deadline package 01/SLT/2023

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm: Thông báo sửa đổi lần 2 HSMST gói số 01.SLT.2023_0001.pdf

Bài viết liên quan

Tìm kiếm