Xuất khẩu lao động

Xuất khẩu lao động

Thông báo tuyển dụng
11/09/2023

Thông báo tuyển dụng

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng bấm vào file: NAM – CHỐNG THẤM – NARA_0001.pdf NAM – GIA CÔNG CƠ KHÍ – NARA_0001.pdf NAM – LỢP...
Người đại diện và danh sách nhân viên nghiệp vụ
11/09/2023

Người đại diện và danh sách nhân viên nghiệp vụ

XIn vui lòng xem file đính kèm: DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ.pdf
Cơ sở vật chất phục vụ giáo dục định hướng
11/09/2023

Cơ sở vật chất phục vụ giáo dục định hướng

1. Ký túc xá 2. Khu Giảng đường 3. Nhà ăn 4. Sân trường 5. Phòng học 6. Phòng ở
Các phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động ( TTSKN 1/2 )
11/09/2023

Các phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động ( TTSKN 1/2 )

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm:  Phieu tra loi.pdf NGHIỆP ĐOÀN ASSIST.pdf NGHIỆP ĐOÀN GIC.pdf NGHIỆP ĐOÀN KCS.pdf NGHIỆP ĐOÀN NARAKEN.pdf NGHIỆP...
Xuất khẩu lao động
11/09/2023

Xuất khẩu lao động

Là một trong 15 công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động đầu tiên ở Việt Nam, Công ty là thành viên của Hiệp hội Xuất...
Tìm kiếm