Chi tiết đấu thầu

Vận chuyển than bằng đường sông từ các cảng, vùng neo chuyển tải trong tỉnh Quảng Ninh đi các cảng khu vực cầu Đá Bạc, Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2024

Mã đấu thầu: 04.5/TBMT-VCHP/2024

Thời gian: 20/03/2024 - 10/04/2024

Tìm kiếm