Chi tiết đấu thầu

Yêu cầu báo giá gói 02/VTLA/3/2023

Mã đấu thầu: 02/VTLA/3/2023

Thời gian: 21/03/2023 - 30/03/2023

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm: 2. Hồ sơ Yêu cầu VTLA 3 2023

Tìm kiếm