Chi tiết đấu thầu

Thông báo mời thầu: gói thi công, sửa chữa các hạng mục tại Chi nhánh Quảng Ninh

Mã đấu thầu: CNQN 23_10_2023

Thời gian: -

Để xem thông tin chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm:

Thư mời 23_10_2023

HSYC 23_10_2023

Tìm kiếm