Chi tiết đấu thầu

Thư mời chào hàng cạnh tranh v/v sửa chữa tầng 5, tầng 6, tầng 7 phục vụ khách hàng bảo hiểm xã hội gia hạn thời gian thuê mặt bằng tại tòa nhà coalimex – 33 tràng thi

Mã đấu thầu: BHXH

Thời gian: 18/05/2023 - 24/05/2023

Tìm kiếm