Chi tiết đấu thầu

Vận chuyển than bằng đường sông từ vùng neo chuyển tải Gò Da (Gò Gia), Bà Rịa-Vũng Tàu đi cảng Nam Việt Thuận, Long An năm 2024

Mã đấu thầu: 06.7/TBMT-BQL/2024

Thời gian: 17/04/2024 - 15/05/2024

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm:

3D. Thông báo mời thầu VCLA3

Tìm kiếm