Chuyên mục
Tin ngành than

Ngành than được xuất khẩu 2 triệu tấn trong năm 2015

Chính phủ đã đồng ý cho Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng Công ty Đông Bắc được xuất khẩu 2 triệu tấn than trong năm 2015.

Trước đó, để giải quyết tồn kho của ngành than, sau khi cân đối nhu cầu trong nước, Bộ Công Thương đã có văn bản kiến nghị Chính phủ cho phép xuất khẩu than.

Trước đó, để giải quyết tồn kho của ngành than, sau khi cân đối nhu cầu trong nước, Bộ Công Thương đã có văn bản kiến nghị Chính phủ cho phép xuất khẩu than.

Cụ thể, Bộ Công Thương đề nghị Chính phủ cho phép TKV và Tổng Công ty Đông Bắc được xuất khẩu tổng cộng 2 triệu tấn than trong năm 2015.

Cụ thể, Bộ Công Thương đề nghị Chính phủ cho phép TKV và Tổng Công ty Đông Bắc được xuất khẩu tổng cộng 2 triệu tấn than trong năm 2015.

Theo tính toán của Bộ Công Thương, năm 2015, ước tính sản lượng than thương phẩm của cả ngành đạt 40,03 triệu tấn, năm 2016 ước tính là 43,77 triệu tấn, năm 2020 là 50,38 triệu tấn và năm 2030 là 57,49 triệu tấn. Trong số này, chủng loại than đủ tiêu chuẩn để cung cấp cho điện (từ cám 4 trở xuống) chiếm 60 – 95%.

Theo tính toán của Bộ Công Thương, năm 2015, ước tính sản lượng than thương phẩm của cả ngành đạt 40,03 triệu tấn, năm 2016 ước tính là 43,77 triệu tấn, năm 2020 là 50,38 triệu tấn và năm 2030 là 57,49 triệu tấn. Trong số này, chủng loại than đủ tiêu chuẩn để cung cấp cho điện (từ cám 4 trở xuống) chiếm 60 – 95%.

Đối chiếu với nhu cầu tiêu dùng được Bộ Công Thương tính toán năm 2015 thừa 3,5 triệu tấn và năm 2016 thừa 2 triệu tấn.

Đối chiếu với nhu cầu tiêu dùng được Bộ Công Thương tính toán năm 2015 thừa 3,5 triệu tấn và năm 2016 thừa 2 triệu tấn.

Theo báo cáo của TKV, 6 tháng đầu năm, TKV sản xuất 20,7 triệu tấn than, đạt 50,7% kế hoạch năm, bằng 105,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Theo báo cáo của TKV, 6 tháng đầu năm, TKV sản xuất 20,7 triệu tấn than, đạt 50,7% kế hoạch năm, bằng 105,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Than tiêu thụ ước đạt 17,7 triệu tấn, bằng 49,2% kế hoạch năm và bằng 95,8% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó xuất khẩu 713 nghìn tấn, bằng 18,1% so với cùng kỳ năm 2014. Trong nước 17 triệu tấn, bằng 117% so với cùng kỳ năm 2014.

Than tiêu thụ ước đạt 17,7 triệu tấn, bằng 49,2% kế hoạch năm và bằng 95,8% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó xuất khẩu 713 nghìn tấn, bằng 18,1% so với cùng kỳ năm 2014. Trong nước 17 triệu tấn, bằng 117% so với cùng kỳ năm 2014.

Bóc đất đá 6 tháng thực hiện 102 triệu m3, đạt 52,5% kế hoạch năm, bằng 127,4% so với cùng kỳ.

Bóc đất đá 6 tháng thực hiện 102 triệu m3, đạt 52,5% kế hoạch năm, bằng 127,4% so với cùng kỳ.

Mét lò đào thực hiện được 131 ngàn mét, đạt 45% kế hoạch năm, bằng 105% so với cùng kỳ. Trong đó XDCB 11.339 mét, đạt 40% kế hoạch năm bằng 77,2% so cùng kỳ.

Mét lò đào thực hiện được 131 ngàn mét, đạt 45% kế hoạch năm, bằng 105% so với cùng kỳ. Trong đó XDCB 11.339 mét, đạt 40% kế hoạch năm bằng 77,2% so cùng kỳ.

Giá trị đầu tư thực hiện 6 tháng trong toàn Tập đoàn là 9.340 tỷ đồng, bằng 39% kế hoạch năm và bằng 98,4% so với cùng kỳ.

Giá trị đầu tư thực hiện 6 tháng trong toàn Tập đoàn là 9.340 tỷ đồng, bằng 39% kế hoạch năm và bằng 98,4% so với cùng kỳ.

Doanh thu 6 tháng đầu năm toàn Tập đoàn ước đạt 54.788 tỷ đồng, bằng 103,5% so với cùng kỳ 2014, trong đó, doanh thu than đạt 26.239 tỷ đồng, bằng 96% so với cùng kỳ; sản xuất, tiêu thụ khoáng sản 3.247 tỷ đồng, bằng 107,3% so với cùng kỳ.

Doanh thu 6 tháng đầu năm toàn Tập đoàn ước đạt 54.788 tỷ đồng, bằng 103,5% so với cùng kỳ 2014, trong đó, doanh thu than đạt 26.239 tỷ đồng, bằng 96% so với cùng kỳ; sản xuất, tiêu thụ khoáng sản 3.247 tỷ đồng, bằng 107,3% so với cùng kỳ.

Doanh thu sản xuất, bán điện 6.281 tỷ đồng, bằng 96,5% so với cùng kỳ; sản xuất cơ khí thực hiện 1384 tỷ đồng, bằng 103,2% so với cùng kỳ; sản xuất, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp 2.205 tỷ đồng, bằng 103% so với cùng kỳ.

(Theo nangluongvietnam.vn)

Doanh thu sản xuất, bán điện 6.281 tỷ đồng, bằng 96,5% so với cùng kỳ; sản xuất cơ khí thực hiện 1384 tỷ đồng, bằng 103,2% so với cùng kỳ; sản xuất, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp 2.205 tỷ đồng, bằng 103% so với cùng kỳ.

(Theo nangluongvietnam.vn)

Bài viết liên quan

Tìm kiếm