Chuyên mục
Tin ngành than

TKV phấn đấu sản xuất 2,5 triệu tấn than trong tháng 12

 

 

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) phấn đấu sản xuất 2,5 triệu tấn than trong tháng 12 và một số các chỉ tiêu sản xuất khoáng sản, điện, cơ khí, vật liệu nổ công nghiệp khác.

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) phấn đấu sản xuất 2,5 triệu tấn than trong tháng 12 và một số các chỉ tiêu sản xuất khoáng sản, điện, cơ khí, vật liệu nổ công nghiệp khác.

Theo TKV, tháng 11/2015 các chỉ tiêu sản xuất chính của TKV đều đạt vượt mức kế hoạch đề ra. Cụ thể, sản xuất than nguyên khai 3,05 triệu tấn; tiêu thụ 3,3 triệu tấn; đất bóc 15,7 triệu m3; đào lò 23.000 m; thiếc thỏi 55 tấn; tinh quặng đồng 4.502 tấn; đồng tấm 1.050 tấn; sản xuất và tiêu thụ 860 triệu kWh điện; doanh thu ước đạt 7.204 tỷ đồng.

Theo TKV, tháng 11/2015 các chỉ tiêu sản xuất chính của TKV đều đạt vượt mức kế hoạch đề ra. Cụ thể, sản xuất than nguyên khai 3,05 triệu tấn; tiêu thụ 3,3 triệu tấn; đất bóc 15,7 triệu m3; đào lò 23.000 m; thiếc thỏi 55 tấn; tinh quặng đồng 4.502 tấn; đồng tấm 1.050 tấn; sản xuất và tiêu thụ 860 triệu kWh điện; doanh thu ước đạt 7.204 tỷ đồng.

Tính chung 11 tháng, Tập đoàn đã sản xuất 34,7 triệu tấn than nguyên khai; tiêu thụ 32,4 triệu tấn; bốc xúc vận chuyển đất đá 163,4 triệu m3; đào lò 236.776 m; kẽm thỏi9.739 tấn; thiếc thỏi 578 tấn; tinh quặng đồng 46.750 tấn; đồng tấm 10.385 tấn; sản xuất trên 8 tỷ kWh điện; doanh thu ước đạt 97.681 tỷ đồng…

Tính chung 11 tháng, Tập đoàn đã sản xuất 34,7 triệu tấn than nguyên khai; tiêu thụ 32,4 triệu tấn; bốc xúc vận chuyển đất đá 163,4 triệu m3; đào lò 236.776 m; kẽm thỏi9.739 tấn; thiếc thỏi 578 tấn; tinh quặng đồng 46.750 tấn; đồng tấm 10.385 tấn; sản xuất trên 8 tỷ kWh điện; doanh thu ước đạt 97.681 tỷ đồng…

Tại Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 12, đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD tháng 11 và 11 tháng, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải khẳng định, mặc dù từ đầu năm đến nay, TKV phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức nhưng Tập đoàn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, các chỉ tiêu cơ bản hoàn thành; thu hút lực lượng thợ lò tăng gần gấp đôi so với năm 2014.

Tại Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 12, đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD tháng 11 và 11 tháng, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải khẳng định, mặc dù từ đầu năm đến nay, TKV phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức nhưng Tập đoàn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, các chỉ tiêu cơ bản hoàn thành; thu hút lực lượng thợ lò tăng gần gấp đôi so với năm 2014.

Bên cạnh đó, các đề nghị của TKV về chính sách với Đảng, Nhà nước, Chính phủ thu được nhiều kết quả tốt như chính sách tuổi nghỉ hưu đối với thợ lò, tiêu chuẩn Than Việt Nam mới; môi trường kinh doanh được cải thiện…

Bên cạnh đó, các đề nghị của TKV về chính sách với Đảng, Nhà nước, Chính phủ thu được nhiều kết quả tốt như chính sách tuổi nghỉ hưu đối với thợ lò, tiêu chuẩn Than Việt Nam mới; môi trường kinh doanh được cải thiện…

Để hoàn thành kế hoạch năm 2015, trong tháng 12, Tập đoàn còn phải sản xuất 2,5 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 3 triệu tấn và một số các chỉ tiêu sản xuất khoáng sản, điện, cơ khí, vật liệu nổ công nghiệp khác…

(Theo nangluongvietnam.vn)

Để hoàn thành kế hoạch năm 2015, trong tháng 12, Tập đoàn còn phải sản xuất 2,5 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 3 triệu tấn và một số các chỉ tiêu sản xuất khoáng sản, điện, cơ khí, vật liệu nổ công nghiệp khác…

(Theo nangluongvietnam.vn)

(Theo nangluongvietnam.vn)

Bài viết liên quan

Tìm kiếm