Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng – Notice of approval of the application and contract award – bid package No.: 01/SLT-CNHN/2023

Mã đấu thầu: 01/SLT-CNHN/2023

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm/For more infomation, please find the following attachment: Notice of approval of the application and contract award 01 SLT-CNHN 2023

Tìm kiếm