Chuyên mục
Tin tức

Chung tay hạn chế rác thải nhựa

 

Hưởng ứng Thư kêu gọi cả nước chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa nhằm giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm, vì một Việt Nam với môi trường sống trong lành, an toàn và phát triển bền vững của Thủ tướng Chính phủ, ngày 27/9/2019, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có công văn gửi các công ty con, đơn vị trực thuộc về việc thực hiện các giải pháp hạn chế rác thải nhựa trong hoạt động sản xuất và sinh hoạt.

 

(Ảnh minh họa. Nguồn: It)

Theo đó, để triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” một cách thiết thực, cụ thể, TKV đã yêu cầu các công ty con, đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền rộng rãi, liên tục bằng nhiều hình thức như treo pa nô, áp phích, khẩu hiệu, tuyên truyền trên loa phát thanh, trang web của đơn vị… đến cán bộ công nhân viên của đơn vị về nguy cơ ô nhiễm nhựa và túi ni lông, tác hại của rác thải nhựa và túi ni lông đến môi trường và sức khỏe con người, các hành động để giảm thiểu phát thải rác thải nhựa và túi ni lông…

Đồng thời, các đơn vị tiến hành rà soát, hạn chế tối đa việc sử dụng sản phẩm nhựa và túi ni lông sử dụng một lần trong các hoạt động của đơn vị, thay thế bằng các sản phẩm hữu cơ, sản phẩm sử dụng nhiều lần. Từng bước hạn chế, tiến tới chấm dứt việc dùng nước lọc đóng trong các chai nhựa tại các cuộc họp, hội nghị và các hoạt động khác, thay thế bằng các bình nước lớn, khi sử dụng san sang các bình thủy tinh nhỏ để rót trực tiếp vào cốc. Hạn chế tối đa bao gói nhựa, túi ni lông trong các khâu cấp pháp thực phẩm, thay thế bao gói giấy hoặc vật liệu khác.

Cùng với đó, các đơn vị bổ sung thêm thùng chứa rác tại các vị trí sản xuất, thực hiện phân loại rác thải có thể tái chế với rác thải hữu cơ, dễ phân hủy ngay tại nguồn phát thải. Tổ chức ra quân thu gom rác thải nói chung và rác thải nhựa nói riêng tại nơi sản xuất.

Ngoài ra, các đơn vị cần trao đổi, phối hợp với tổ chức công đoàn của đơn vị tìm hiểu, mua các loại túi có thể sử dụng nhiều lần cấp miễn phí cho người lao động nhằm khuyến khích, tạo điều kiện hạn chế sử dụng túi ni lông trong đời sống của người lao động. Xây dựng cơ chế khuyến khích, khen thưởng đối với các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt việc giảm thiểu sử dụng, thu gom, phân loại rác thải nhựa; xử phạt, xem xét trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức thực hiện không tốt.

Theo báo cáo của Chương trình môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) năm 2018 cho thấy, cứ mỗi phút trên thế giới có một triệu chai nước uống bằng nhựa được mua bán; mỗi năm thải ra 5 nghìn tỷ túi ni lông dùng một lần. Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Việt Nam hiện đứng thứ 4 trên thế giới về lượng rác thải nhựa ra biển, với khoảng từ 0,28 – 0,73 triệu tấn mỗi năm. Nếu trung bình khoảng 10% chất thải nhựa, túi ni lông dùng một lần không được tái sử dụng, mỗi năm nước ta sẽ phát sinh khoảng 2,5 triệu tấn chất thải nhựa.

Để hạn chế chất thải nhựa, thời gian qua, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách liên quan trực tiếp đến vấn đề quản lý chất thải nhựa và túi ni lông. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Ðề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy đến năm 2020; phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp các bộ, ngành và địa phương tổ chức các hội thảo phổ biến, tuyên truyền tác hại của việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy, khuyến khích cộng đồng, người dân tăng cường sử dụng túi ni lông phân hủy sinh học…

 

 

Hưởng ứng Thư kêu gọi cả nước chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa nhằm giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm, vì một Việt Nam với môi trường sống trong lành, an toàn và phát triển bền vững của Thủ tướng Chính phủ, ngày 27/9/2019, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có công văn gửi các công ty con, đơn vị trực thuộc về việc thực hiện các giải pháp hạn chế rác thải nhựa trong hoạt động sản xuất và sinh hoạt.

Hưởng ứng Thư kêu gọi cả nước chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa nhằm giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm, vì một Việt Nam với môi trường sống trong lành, an toàn và phát triển bền vững của Thủ tướng Chính phủ, ngày 27/9/2019, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có công văn gửi các công ty con, đơn vị trực thuộc về việc thực hiện các giải pháp hạn chế rác thải nhựa trong hoạt động sản xuất và sinh hoạt.

 

 

 

 

(Ảnh minh họa. Nguồn: It)

(Ảnh minh họa. Nguồn: It)

 

Theo đó, để triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” một cách thiết thực, cụ thể, TKV đã yêu cầu các công ty con, đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền rộng rãi, liên tục bằng nhiều hình thức như treo pa nô, áp phích, khẩu hiệu, tuyên truyền trên loa phát thanh, trang web của đơn vị… đến cán bộ công nhân viên của đơn vị về nguy cơ ô nhiễm nhựa và túi ni lông, tác hại của rác thải nhựa và túi ni lông đến môi trường và sức khỏe con người, các hành động để giảm thiểu phát thải rác thải nhựa và túi ni lông…

 

Đồng thời, các đơn vị tiến hành rà soát, hạn chế tối đa việc sử dụng sản phẩm nhựa và túi ni lông sử dụng một lần trong các hoạt động của đơn vị, thay thế bằng các sản phẩm hữu cơ, sản phẩm sử dụng nhiều lần. Từng bước hạn chế, tiến tới chấm dứt việc dùng nước lọc đóng trong các chai nhựa tại các cuộc họp, hội nghị và các hoạt động khác, thay thế bằng các bình nước lớn, khi sử dụng san sang các bình thủy tinh nhỏ để rót trực tiếp vào cốc. Hạn chế tối đa bao gói nhựa, túi ni lông trong các khâu cấp pháp thực phẩm, thay thế bao gói giấy hoặc vật liệu khác.

 

Cùng với đó, các đơn vị bổ sung thêm thùng chứa rác tại các vị trí sản xuất, thực hiện phân loại rác thải có thể tái chế với rác thải hữu cơ, dễ phân hủy ngay tại nguồn phát thải. Tổ chức ra quân thu gom rác thải nói chung và rác thải nhựa nói riêng tại nơi sản xuất.

 

Ngoài ra, các đơn vị cần trao đổi, phối hợp với tổ chức công đoàn của đơn vị tìm hiểu, mua các loại túi có thể sử dụng nhiều lần cấp miễn phí cho người lao động nhằm khuyến khích, tạo điều kiện hạn chế sử dụng túi ni lông trong đời sống của người lao động. Xây dựng cơ chế khuyến khích, khen thưởng đối với các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt việc giảm thiểu sử dụng, thu gom, phân loại rác thải nhựa; xử phạt, xem xét trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức thực hiện không tốt.

 

Theo báo cáo của Chương trình môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) năm 2018 cho thấy, cứ mỗi phút trên thế giới có một triệu chai nước uống bằng nhựa được mua bán; mỗi năm thải ra 5 nghìn tỷ túi ni lông dùng một lần. Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Việt Nam hiện đứng thứ 4 trên thế giới về lượng rác thải nhựa ra biển, với khoảng từ 0,28 – 0,73 triệu tấn mỗi năm. Nếu trung bình khoảng 10% chất thải nhựa, túi ni lông dùng một lần không được tái sử dụng, mỗi năm nước ta sẽ phát sinh khoảng 2,5 triệu tấn chất thải nhựa.

 

Để hạn chế chất thải nhựa, thời gian qua, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách liên quan trực tiếp đến vấn đề quản lý chất thải nhựa và túi ni lông. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Ðề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy đến năm 2020; phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp các bộ, ngành và địa phương tổ chức các hội thảo phổ biến, tuyên truyền tác hại của việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy, khuyến khích cộng đồng, người dân tăng cường sử dụng túi ni lông phân hủy sinh học…

 

 

 

(Nguồn: Hải Oanh -Vinacomin.vn)

(Nguồn: Hải Oanh -Vinacomin.vn)

(Nguồn: Hải Oanh -Vinacomin.vn)

Bài viết liên quan

Tìm kiếm