Chuyên mục
Tin tức

COALIMEX 2016 mục tiêu là giữ phong độ

 

Về đích đúng hẹn

Những bất ổn chính trị quốc tế dẫn tới giá năng lượng, đặc biệt là giá  than và các loại khoáng sản liên tục giảm sâu, cùng với việc cắt giảm kế hoạch đầu tư của đa số các đơn vị trong Ngành do chịu tác động từ đợt mưa lũ lịch sử tại Quảng Ninh trong năm… là những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty.

Đối diện với những thách thức, khó khăn trên, đòi hỏi lãnh đạo và toàn thể CNVC-LĐ Công ty phải quyết tâm phấn đấu, tìm tòi hướng đi phù hợp để thích ứng với tình hình. Một mặt, Công ty bám sát kế hoạch sản xuất và tiêu thụ than của Tập đoàn để có các biện pháp điều hành phù hợp. Mặt khác, lãnh đạo Công ty bố trí, sắp xếp tổ chức các đơn vị trong Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tăng cường thực hiện các biện pháp như khoán doanh thu, khoán tiết kiệm chi phí…; nhất là việc thường xuyên phát động các phong trào thi đua, động viên CNVC-LĐ hăng say lao động. Nhờ đó, kết thúc năm 2015, Coalimex ước đạt 15 tỷ đồng lợi nhuận.

Cụ thể, ở lĩnh vực được xem là truyền thống của Coalimex là xuất nhập khẩu than, Công ty cơ bản hoàn thành theo KH Tập đoàn giao. Về nhập than, Công ty chủ động tìm kiếm khách hàng trong và ngoài nước, tiếp tục nhập khẩu than để chế biến, pha trộn cung cấp cho nhu cầu nội địa. Trong năm, Công ty tích cực triển khai các bước chuẩn bị về nguồn lực liên quan trong nhập khẩu than cho các dự án sử dụng than nhập khẩu của TKV và đặc biệt là 2 dự án nhiệt điện của EVN mà Tập đoàn đã giao cho Công ty thực hiện là Vĩnh Tân 4 và Duyên Hải 3 mở rộng.    

Với công tác xuất nhập khẩu – kinh doanh khác, các phòng kinh doanh và các đơn vị trực thuộc Công ty, ngoài việc giữ vững các mặt hàng, thị trường truyền thống còn cố gắng khai thác đa dạng các mặt hàng vật tư, phụ tùng, kinh doanh ngoài Ngành nên vẫn đảm bảo chỉ tiêu doanh thu cũng như giá trị sản xuất theo kế hoạch. Bên cạnh đó, công tác xuất khẩu lao động, công tác đầu tư phát triển, kinh doanh văn phòng cho thuê cũng đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh chung của Công ty.

Kinh nghiệm là thế mạnh

Trong câu chuyện với phóng viên Tạp chí TKV, Giám đốc Phạm Hồng Khanh nhiều lần khẳng định, thế mạnh giúp Coalimex có thêm nguồn lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm chính là kinh nghiệm, sự năng động trên thương trường vốn đã trở thành thương hiệu của những người làm thương mại Coalimex. Phát huy tốt ý thức trách nhiệm, sự nhạy bén, năng động trong kinh doanh đồng nghĩa với việc Coalimex có thêm sức mạnh; trong đó Đảng bộ Coalimex có vai trò trung tâm trong việc tập hợp và nhân lên tinh thần đoàn kết của từng tập thể, cá nhân cán bộ đảng viên và người lao động trong Công ty.

Chúng tôi còn cảm nhận được tình người, sự chia sẻ nhân văn của tập thể CNCB Coalimex khi được hay rằng, Công ty đã chủ động điều chỉnh giảm giá một số dịch vụ thương mại nhằm chung tay với các đơn vị trong Tập đoàn vượt qua thiệt hại nặng nề trong trận mưa lũ lịch sử trong năm, dẫu biết rằng lợi nhuận chung của Công ty sẽ bị giảm đi.

Mùa Xuân, nói về những dự định tương lai, lãnh đạo Coalimex cho biết, mục tiêu chung của Công ty như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra là: Phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch phối hợp kinh doanh ký với Tập đoàn hằng năm; duy trì tăng trưởng hợp lý, bền vững; đảm bảo hài hòa lợi ích của các cổ đông, của Nhà nước và của người lao động. Trước mắt, trong năm 2016, Công ty sẽ tập trung ưu tiên vào những lĩnh vực kinh doanh có thế mạnh, được xem là sở trường của Coalimex như nhập khẩu than, kinh doanh thiết bị vật tư và khai thác hiệu quả lợi thế “đất vàng” các toà nhà thương mại của Công ty. Lĩnh vực xuất khẩu lao động dần dần sẽ thu lại cho phù hợp…

(Nguồn: Tạp chí Than – Khoáng sản)

 

 

Về đích đúng hẹn

Về đích đúng hẹn

 

Những bất ổn chính trị quốc tế dẫn tới giá năng lượng, đặc biệt là giá  than và các loại khoáng sản liên tục giảm sâu, cùng với việc cắt giảm kế hoạch đầu tư của đa số các đơn vị trong Ngành do chịu tác động từ đợt mưa lũ lịch sử tại Quảng Ninh trong năm… là những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty.

 

 

Đối diện với những thách thức, khó khăn trên, đòi hỏi lãnh đạo và toàn thể CNVC-LĐ Công ty phải quyết tâm phấn đấu, tìm tòi hướng đi phù hợp để thích ứng với tình hình. Một mặt, Công ty bám sát kế hoạch sản xuất và tiêu thụ than của Tập đoàn để có các biện pháp điều hành phù hợp. Mặt khác, lãnh đạo Công ty bố trí, sắp xếp tổ chức các đơn vị trong Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tăng cường thực hiện các biện pháp như khoán doanh thu, khoán tiết kiệm chi phí…; nhất là việc thường xuyên phát động các phong trào thi đua, động viên CNVC-LĐ hăng say lao động. Nhờ đó, kết thúc năm 2015, Coalimex ước đạt 15 tỷ đồng lợi nhuận.

 

Cụ thể, ở lĩnh vực được xem là truyền thống của Coalimex là xuất nhập khẩu than, Công ty cơ bản hoàn thành theo KH Tập đoàn giao. Về nhập than, Công ty chủ động tìm kiếm khách hàng trong và ngoài nước, tiếp tục nhập khẩu than để chế biến, pha trộn cung cấp cho nhu cầu nội địa. Trong năm, Công ty tích cực triển khai các bước chuẩn bị về nguồn lực liên quan trong nhập khẩu than cho các dự án sử dụng than nhập khẩu của TKV và đặc biệt là 2 dự án nhiệt điện của EVN mà Tập đoàn đã giao cho Công ty thực hiện là Vĩnh Tân 4 và Duyên Hải 3 mở rộng.    

 

Với công tác xuất nhập khẩu – kinh doanh khác, các phòng kinh doanh và các đơn vị trực thuộc Công ty, ngoài việc giữ vững các mặt hàng, thị trường truyền thống còn cố gắng khai thác đa dạng các mặt hàng vật tư, phụ tùng, kinh doanh ngoài Ngành nên vẫn đảm bảo chỉ tiêu doanh thu cũng như giá trị sản xuất theo kế hoạch. Bên cạnh đó, công tác xuất khẩu lao động, công tác đầu tư phát triển, kinh doanh văn phòng cho thuê cũng đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh chung của Công ty.

 

Kinh nghiệm là thế mạnh

Kinh nghiệm là thế mạnh

 

Trong câu chuyện với phóng viên Tạp chí TKV, Giám đốc Phạm Hồng Khanh nhiều lần khẳng định, thế mạnh giúp Coalimex có thêm nguồn lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm chính là kinh nghiệm, sự năng động trên thương trường vốn đã trở thành thương hiệu của những người làm thương mại Coalimex. Phát huy tốt ý thức trách nhiệm, sự nhạy bén, năng động trong kinh doanh đồng nghĩa với việc Coalimex có thêm sức mạnh; trong đó Đảng bộ Coalimex có vai trò trung tâm trong việc tập hợp và nhân lên tinh thần đoàn kết của từng tập thể, cá nhân cán bộ đảng viên và người lao động trong Công ty.

 

Chúng tôi còn cảm nhận được tình người, sự chia sẻ nhân văn của tập thể CNCB Coalimex khi được hay rằng, Công ty đã chủ động điều chỉnh giảm giá một số dịch vụ thương mại nhằm chung tay với các đơn vị trong Tập đoàn vượt qua thiệt hại nặng nề trong trận mưa lũ lịch sử trong năm, dẫu biết rằng lợi nhuận chung của Công ty sẽ bị giảm đi.

 

Mùa Xuân, nói về những dự định tương lai, lãnh đạo Coalimex cho biết, mục tiêu chung của Công ty như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra là: Phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch phối hợp kinh doanh ký với Tập đoàn hằng năm; duy trì tăng trưởng hợp lý, bền vững; đảm bảo hài hòa lợi ích của các cổ đông, của Nhà nước và của người lao động. Trước mắt, trong năm 2016, Công ty sẽ tập trung ưu tiên vào những lĩnh vực kinh doanh có thế mạnh, được xem là sở trường của Coalimex như nhập khẩu than, kinh doanh thiết bị vật tư và khai thác hiệu quả lợi thế “đất vàng” các toà nhà thương mại của Công ty. Lĩnh vực xuất khẩu lao động dần dần sẽ thu lại cho phù hợp…

 

(Nguồn: Tạp chí Than – Khoáng sản)

(Nguồn: Tạp chí Than – Khoáng sản)

 

 

Bài viết liên quan

Tìm kiếm