Chi tiết đấu thầu

Gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu 03/PTLA/2024 – Pha trộn than tại trạm chế biến than Coalimex Long An năm 2024

Mã đấu thầu: 03/PTLA/2024

Thời gian: 23/05/2024 - 03/06/2024

Tìm kiếm