Chuyên mục
Tin tức

Hội nghị sơ kết hoạt động SXKD quý 3 năm 2019

Ngày 10 tháng 10 năm 2019, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin đã tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ quý IV năm 2019. Đ/c Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trọng Hùng và đ/c Giám đốc Nguyễn Thanh Hải chủ trì Hội nghị. Tham gia Hội nghị có các đ/c trong BCH Đảng ủy, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, BCH Công đoàn, Bí thư ĐTN và các đ/c trưởng phó các đơn vị, trạm chế biến – kinh doanh than.

Ngày 10 tháng 10 năm 2019, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin đã tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ quý IV năm 2019. Đ/c Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trọng Hùng và đ/c Giám đốc Nguyễn Thanh Hải chủ trì Hội nghị. Tham gia Hội nghị có các đ/c trong BCH Đảng ủy, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, BCH Công đoàn, Bí thư ĐTN và các đ/c trưởng phó các đơn vị, trạm chế biến – kinh doanh than.

Đ/c Nguyễn Thanh Hải đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty trong 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2019.

Đ/c Nguyễn Thanh Hải đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty trong 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2019.

 

 

Kết quả thực hiện:

Kết quả thực hiện:

Kết quả thực hiện:

Quý III năm 2019, tổng doanh thu của Công ty đạt 180% , GTSX đạt 113%, lợi nhuận đạt 114% so với kế hoạch.

Quý III năm 2019, tổng doanh thu của Công ty đạt 180% , GTSX đạt 113%, lợi nhuận đạt 114% so với kế hoạch.

Tháng 5 Công ty bắt đầu xuất khẩu ủy thác than trở lại sau khi có giấy phép của Chính phủ. Đến hết tháng 9 sản lượng than xuất khẩu được 224,77 ngàn tấn tương đương với 30,76 triệu USD bằng 56% về sản lượng và 66% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018.

Tháng 5 Công ty bắt đầu xuất khẩu ủy thác than trở lại sau khi có giấy phép của Chính phủ. Đến hết tháng 9 sản lượng than xuất khẩu được 224,77 ngàn tấn tương đương với 30,76 triệu USD bằng 56% về sản lượng và 66% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018.

Than nhập khẩu: Các đơn vị kinh doanh than nhập khẩu đã chủ động tích cực làm việc với các đối tác nước ngoài, các đơn vị mua than trong nước, bám sát sự chỉ đạo của TKV nên 9 tháng đầu năm Công ty đã nhập khẩu1.926,69 tấn than (hoàn thành 96% kế hoạch sản lượng Tập đoàn giao) tương đương 132,706 triệu USD từ thị trường Nam Phi, Úc, Nga, Mozambique để cung cấp chủ yếu cho các đơn vị chế biến than thuộc TKV và một phần để chế biến, pha trộn tại kho Long An, Hải Dương, Đồng Nai của Công ty. Hiện kinh doanh than nhập khẩu, CB than chiếm tỷ trọng lớn vào doanh thu của Công ty.

Than nhập khẩu: Các đơn vị kinh doanh than nhập khẩu đã chủ động tích cực làm việc với các đối tác nước ngoài, các đơn vị mua than trong nước, bám sát sự chỉ đạo của TKV nên 9 tháng đầu năm Công ty đã nhập khẩu1.926,69 tấn than (hoàn thành 96% kế hoạch sản lượng Tập đoàn giao) tương đương 132,706 triệu USD từ thị trường Nam Phi, Úc, Nga, Mozambique để cung cấp chủ yếu cho các đơn vị chế biến than thuộc TKV và một phần để chế biến, pha trộn tại kho Long An, Hải Dương, Đồng Nai của Công ty. Hiện kinh doanh than nhập khẩu, CB than chiếm tỷ trọng lớn vào doanh thu của Công ty.

Pha trộn kinh doanh than: Công tác pha trộn than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện hoạt động ổn định. 9 tháng, sản lượng than pha trộn cung cấp cho nhiệt điện đạt khoảng 273,75 ngàn tấn, doanh thu đạt khoảng 465,46 tỷ đồng. Dự kiến trong quý IV sản lượng pha trộn sẽ tăng đạt khoảng 250.000-300.000 tấn do hiện nay Công ty đã tìm được nguồn than phù hợp để pha trộn giảm thiểu tối đa dùng than trong nước và nhu cầu than các nhà máy điện vẫn duy trì vào những tháng cuối năm.

Pha trộn kinh doanh than: Công tác pha trộn than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện hoạt động ổn định. 9

tháng, sản lượng than pha trộn cung cấp cho nhiệt điện đạt khoảng 273,75 ngàn tấn, doanh thu đạt khoảng 465,46 tỷ đồng. Dự kiến trong quý IV sản lượng pha trộn sẽ tăng đạt khoảng 250.000-300.000 tấn do hiện nay Công ty đã tìm được nguồn than phù hợp để pha trộn giảm thiểu tối đa dùng than trong nước và nhu cầu than các nhà máy điện vẫn duy trì vào những tháng cuối năm.

Than bán trực tiếp cho các hộ sử dụng trong nước tại thị trường được phân công: trong 9 tháng đầu năm thực hiện bán được khoảng 62,94 ngàn tấn, doanh thu khoảng 109 tỷ đồng.

Than bán trực tiếp cho các hộ sử dụng trong nước tại thị trường được phân công: trong 9 tháng đầu năm thực hiện bán được khoảng 62,94 ngàn tấn, doanh thu khoảng 109 tỷ đồng.

Công ty vẫn thực hiện tốt công tác giao nhận than cho nhà máy nhiệt điện. 9 tháng đầu năm sản lượng than giao nhận của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 được 3.170.992 tấn và Vĩnh Tân 2 được 1.011.286 tấn. Tính đến hết 30/9 doanh thu giao nhận Vĩnh Tân đạt 10,62 tỷ đồng.

Công ty vẫn thực hiện tốt công tác giao nhận than cho nhà máy nhiệt điện. 9 tháng đầu năm sản lượng than giao nhận của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 được 3.170.992 tấn và Vĩnh Tân 2 được 1.011.286 tấn.

Tính đến hết 30/9 doanh thu giao nhận Vĩnh Tân đạt 10,62 tỷ đồng.

Tuy tình hình kinh doanh vật tư thiết bị rất khó khăn, cạnh tranh gay gắt, kế hoạch mua sắm, đấu thầu các đơn vị trong TKV đạt thấp so với kế hoạch và rào cản trong luật đấu thầu nhưng nhờ sự nỗ lực, tích cực bám sát khách hàng nên kim ngạch nhập khẩu VTTB 9 tháng đầu năm 2019 thực hiện được 9 triệu USD, đạt 78% kế hoạch năm.

Tuy tình hình kinh doanh vật tư thiết bị rất khó khăn, cạnh tranh gay gắt, kế hoạch mua sắm, đấu thầu các đơn vị trong TKV đạt thấp so với kế hoạch và rào cản trong luật đấu thầu nhưng nhờ sự nỗ lực, tích cực bám sát khách hàng nên kim ngạch nhập khẩu VTTB 9 tháng đầu năm 2019 thực hiện được 9 triệu USD, đạt 78% kế hoạch năm.

 

Xuất khẩu lao động: tính đến 30/9 Chi nhánh Hà Nội đã đưa được 188 lao động xuất cảnh sang thị trường Nhật Bản. Xuất khẩu lao động vẫn là lĩnh vực kinh doanh truyền thống của CNHN, 9 tháng đầu  giá trị sản xuất của lĩnh vực này đạt 1,87 tỷ đồng đạt 75% kế hoạch giao.

Xuất khẩu lao động: tính đến 30/9 Chi nhánh Hà Nội đã đưa được 188 lao động xuất cảnh sang thị trường Nhật Bản. X

uất khẩu lao động vẫn là lĩnh vực kinh doanh truyền thống của CNHN, 9 tháng đầu  giá trị sản xuất của lĩnh vực này đạt 1,87 tỷ đồng đạt 75% kế hoạch giao.

Công tác kinh doanh cho thuê văn phòng tại 2 Tòa nhà ổn định và đảm bảo hiệu quả. Tỷ lệ cho thuê tại 29-31 Đinh Bộ Lĩnh đạt 100 %; tòa nhà 33 Tràng Thi đạt 97,1% diện tích.

Công tác kinh doanh cho thuê văn phòng tại 2 Tòa nhà ổn định và đảm bảo hiệu quả. Tỷ lệ cho thuê tại 29-31 Đinh Bộ Lĩnh đạt 100 %; tòa nhà 33 Tràng Thi đạt 97,1% diện tích.

 Nhiệm vụ quý IV năm 2019:

 Nhiệm vụ quý IV năm 2019:

 Nhiệm vụ quý IV năm 2019:

 Xuất khẩu than: Tiếp tục thực hiện tốt công tác xuất khẩu than tại những thị trường,  khách hàng được TKVphân công. Phấn đấu xuất khẩu 80-90 ngàn tấn than trong quý IV, hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 300 ngàn tấn than năm 2019.

 Xuất khẩu than: Tiếp tục thực hiện tốt công tác xuất khẩu than tại những thị trường,  khách hàng được TKVphân công. Phấn đấu xuất khẩu 80-90 ngàn tấn than trong quý IV, hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 300 ngàn tấn than năm 2019.

NK than phấn đấu trên 600.000 tấn, nâng sản lượng than nhập khẩu năm 2019  đạt 2,5 triệu tấn.

NK than phấn đấu trên 600.000 tấn, nâng sản lượng than nhập khẩu năm 2019  đạt 2,5 triệu tấn.

Nếu giá than NK thuận lợi, nguồn than pha trộn trong nước ổn định, các nhà máy điện có nhu cầu, phấn đấu sản lượng than chế biến trong quý IV tại 3 kho đạt khoảng 250.000-300.000 tấn (trong đó Long An: 30.000 -45.000 tấn, Hải Dương: 50.000-70.000 tấn, Đồng Nai: 170.000 -185.000 Tấn).

Nếu giá than NK thuận lợi, nguồn than pha trộn trong nước ổn định, các nhà máy điện có nhu cầu, phấn đấu sản lượng than chế biến trong quý IV tại 3 kho đạt khoảng 250.000-300.000 tấn (trong đó Long An: 30.000 -45.000 tấn, Hải Dương: 50.000-70.000 tấn, Đồng Nai: 170.000 -185.000 Tấn).

 

Thực hiện tốt công tác giao nhận than tại VT1,VT2. Dự kiến trong quý IV Công ty sẽ nhận được phí cho công tác giao nhận của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 năm 2018.

Thực hiện tốt công tác giao nhận than tại VT1,VT2. Dự kiến trong quý IV Công ty sẽ nhận được phí cho công tác giao nhận của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 năm 2018.

Dự báo kinh doanh nhập khẩu VTTB, mua bán trong nước khả quan hơn so với  những tháng đầu năm do TKV tăng cường đầu tư và thực hiện các HĐ KDVTB đã ký, mục tiêu trong quý IV các đơn vị khối nhập hoàn thành kế hoạch GTSX năm Công ty đã giao.

Dự báo kinh doanh nhập khẩu VTTB, mua bán trong nước khả quan hơn so với  những tháng đầu năm do TKV tăng cường đầu tư và thực hiện các HĐ KDVTB đã ký, mục tiêu trong quý IV các đơn vị khối nhập hoàn thành kế hoạch GTSX năm Công ty đã giao.

Đẩy mạnh công tác tuyển sinh đi thị trường Nhật Bản và hoàn thiện quy trình đào tạo sau khi TT đào tạo tạo Yên Viên hoàn tất việc sửa chữa. Cần khai thác có hiệu quả nhằm đưa công tác xuất khẩu lao động phát triển ổn định, bền vững, có bài bản và hạn chế rủi ro tiểm ẩn. Nâng cao số lao động xuất cảnh sang Nhật Bản – thị trường đang có nhu cầu tuyển dụng lao động và mức phí cao và tìm kiếm thêm đối tác, thị trường mới.

Đẩy mạnh công tác tuyển sinh đi thị trường Nhật Bản và hoàn thiện quy trình đào tạo sau khi TT đào tạo tạo Yên Viên hoàn tất việc sửa chữa. Cần khai thác có hiệu quả nhằm đưa công tác xuất khẩu lao động phát triển ổn định, bền vững, có bài bản và hạn chế rủi ro tiểm ẩn. Nâng cao số lao động xuất cảnh sang Nhật Bản – thị trường đang có nhu cầu tuyển dụng lao động và mức phí cao và tìm kiếm thêm đối tác, thị trường mới.

Duy trì số lượng khách hàng và diện tích thuê văn phòng hiện có, tìm kiếm khách hàng mới để nâng cao tỷ lệ cho thuê KDVP tại 33 Tràng Thi. Nâng cao doanh thu khác từ dịch vụ cho thuê văn phòng, đảm bảo kinh doanh văn phòng hiệu quả, thực hiện bảo dưỡng tòa nhà đầy đủ, đúng định kỳ để nâng cao chất lượng dịch vụ cho thuê.

Duy trì số lượng khách hàng và diện tích thuê văn phòng hiện có, tìm kiếm khách hàng mới để nâng cao tỷ lệ cho thuê KDVP tại 33 Tràng Thi. Nâng cao doanh thu khác từ dịch vụ cho thuê văn phòng, đảm bảo kinh doanh văn phòng hiệu quả, thực hiện bảo dưỡng tòa nhà đầy đủ, đúng định kỳ để nâng cao chất lượng dịch vụ cho thuê.

Ngày 15 tháng 10 năm 2019, tại Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến nhân dịp Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam, Công ty được Tập đoàn khen thưởng 70 triệu đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất, tiêu thụ than 9 tháng đầu năm 2019. 

Ngày 15 tháng 10 năm 2019, tại Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến nhân dịp Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam, Công ty được Tập đoàn khen thưởng 70 triệu đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất, tiêu thụ than 9 tháng đầu năm 2019. 

Ngày 15 tháng 10 năm 2019, t

ại

Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến nhân dịp Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam, Công ty được Tập đoàn khen thưởng

7

0 triệu đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất, tiêu thụ than 9 tháng đầu năm 2019. 

 

 

 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Tìm kiếm