Chi tiết đấu thầu

Vận chuyển than bằng đường biển từ các cảng trong tỉnh Quảng Ninh đi cảng Nam Việt Thuận, Long An năm 2024

Mã đấu thầu: 05.7/TBMT-BQL/2024

Thời gian: 17/04/2024 - 15/05/2024

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng bấm vào file đính kèm:

3D. Thông báo mời thầu VCLA1+2

Tìm kiếm