Chuyên mục
Tin tức

Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2019

 

Ngày 11 tháng 7 năm 2019, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin đã tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ quý III năm 2019. Đ/c Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trọng Hùng và đ/c Giám đốc Nguyễn Thanh Hải chủ trì Hội nghị. Tham gia Hội nghị có các đ/c trong BCH Đảng ủy, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, BCH Công đoàn, Bí thư ĐTN và các đ/c lãnh đạo các đơn vị, trạm chế biến – kinh doanh than.

Ngày 11 tháng 7 năm 2019, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin đã tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ quý III năm 2019. Đ/c Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trọng Hùng và đ/c Giám đốc Nguyễn Thanh Hải chủ trì Hội nghị. Tham gia Hội nghị có các đ/c trong BCH Đảng ủy, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, BCH Công đoàn, Bí thư ĐTN và các đ/c lãnh đạo các đơn vị, trạm chế biến – kinh doanh than.

 

Đ/c Nguyễn Thanh Hải đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2019.

Đ/c Nguyễn Thanh Hải đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả thực hiện:

Kết quả thực hiện:

Kết quả thực hiện:

 

Tháng 5 Công ty bắt đầu xuất khẩu ủy thác than trở lại sau khi có giấy phép của Chính phủ, đến hết tháng 6 sản lượng than xuất khẩu đạt 85.206 tấn. Công ty đã tiến hành nhập khẩu 1.110.222 tấn than từ Nam phi, Úc, Nga để cung cấp chủ yếu cho các đơn vị chế biến than thuộc TKV và một phần để chế biến, pha trộn tại kho Long An,  Đồng Nai, Hải Dương của Công ty. Than bán trực tiếp cho các hộ sử dụng trong nước tại thị trường được phân công: trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện bán được khoảng 39,27 ngàn tấn. Công tác pha trộn than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện đã đi vào nề nếp tại các kho Hải Dương và Long An, Đồng Nai nên 6 tháng sản lượng than pha trộn cung cấp cho Nhiệt điện đạt khoảng 120 ngàn tấn. Dự kiến trong quý III sản lượng pha trộn sẽ tăng do nhu cầu dùng điện tăng cao tại phía Nam vào thời tiết nắng nóng. Công ty vẫn thực hiện tốt công tác giao nhận than cho nhà máy nhiệt điện. 6 tháng đầu năm sản lượng than giao nhận của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân1 đạt 2.120.514,39 tấn và Vĩnh Tân 2 đạt 564.222,91 tấn.

Tháng 5 Công ty bắt đầu xuất khẩu ủy thác than trở lại sau khi có giấy phép của Chính phủ, đến hết tháng 6 sản lượng than xuất khẩu đạt 85.206 tấn. Công ty đã tiến hành nhập khẩu 1.110.222 tấn than từ Nam phi, Úc, Nga để cung cấp chủ yếu cho các đơn vị chế biến than thuộc TKV và một phần để chế biến, pha trộn tại kho Long An,  Đồng Nai, Hải Dương của Công ty. Than bán trực tiếp cho các hộ sử dụng trong nước tại thị trường được phân công: trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện bán được khoảng 39,27 ngàn tấn. Công tác pha trộn than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện đã đi vào nề nếp tại các kho

 

Hải Dương và Long An, Đồng Nai nên 6 tháng sản lượng than pha trộn cung cấp cho Nhiệt điện đạt khoảng 120 ngàn tấn. Dự kiến trong quý III sản lượng pha trộn sẽ tăng do nhu cầu dùng điện tăng cao tại phía Nam vào thời tiết nắng nóng. Công ty vẫn thực hiện tốt công tác giao nhận than cho nhà máy nhiệt điện. 6 tháng đầu năm sản lượng than giao nhận của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân1 đạt 2.120.514,39 tấn và Vĩnh Tân 2 đạt 564.222,91 tấn.

 

Tuy tình hình kinh doanh VTTB rất khó khăn, cạnh tranh gay gắt, kế hoạch mua sắm, đấu thầu các đơn vị trong TKV đạt thấp so với kế hoạch và rào cản trong luật đấu thầu nhưng nhờ tích cực, cố gắng trong công tác nên kim ngạch nhập khẩu VTTB 6 tháng đầu năm 2019 đạt 60% kế hoạch năm.    

Tuy tình hình kinh doanh VTTB rất khó khăn, cạnh tranh gay gắt, kế hoạch mua sắm, đấu thầu các đơn vị trong TKV đạt thấp so với kế hoạch và rào cản trong luật đấu thầu nhưng nhờ tích cực, cố gắng trong công tác nên kim ngạch nhập khẩu VTTB 6 tháng đầu năm 2019 đạt 60% kế hoạch năm.    

 

Trong 6 tháng đầu CNHN đã đưa được 133 lao động xuất cảnh sang thị trường Nhật Bản.

Trong 6 tháng đầu CNHN đã đưa được 133 lao động xuất cảnh sang thị trường Nhật Bản.

 

Công tác kinh doanh cho thuê văn phòng tại 2 Tòa nhà ổn định và đảm bảo hiệu quả với tỷ lệ cho thuê đạt 100% tổng diện tích.

Công tác kinh doanh cho thuê văn phòng tại 2 Tòa nhà ổn định và đảm bảo hiệu quả với tỷ lệ cho thuê đạt 100% tổng diện tích.

 

   Nhiệm vụ quý III năm 2019:

   Nhiệm vụ quý III năm 2019:

   Nhiệm vụ quý III năm 2019:

 

         Xuất khẩu than: Tiếp tục thực hiện tốt công tác xuất khẩu than tại những thị trường và khách hàng được TKV phân công. Phấn đấu xuất khẩu 120-135 ngàn tấn than trong quý III.

         Xuất khẩu than: Tiếp tục thực hiện tốt công tác xuất khẩu than tại những thị trường và khách hàng được TKV phân công. Phấn đấu xuất khẩu 120-135 ngàn tấn than trong quý III.

 

 

Nhập khẩu than phấn đấu trên 500.000 – 700.000 tấn. Nếu giá than nhập khẩu thuận lợi,nguồn than pha trộn trong nước sẵn có, các nhà máy điện có nhu cầu, phấn đấu sản lượng than chế biến trong Qúy III tại 3 kho đạt khoảng 150.000 tấn (trong đó Long An: 40.000 tấn, Hải Dương: 40.000 tấn, Đồng Nai: 70.000 -100.000 Tấn).

  Công tác nhập khẩu vật tư, thiết bị phấn đấu hoàn thành khoảng 75% GTSX kế hoạch Công ty giao.

Đ/c Nguyễn Trọng Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty đã phát biểu chỉ đạo các nhiệm vụ công tác trong Quý III và trao đổi về một số khó khăn, vướng mắc của các đơn vị kinh doanh vật tư thiết bị trong Công ty. Dự báo kinh doanh nhập khẩu VTTB có khả quan hơn so với 6 tháng đầu do TKV tăng cường đầu tư và thực hiện các hợp đồng kinh doanh VTTB đã ký. 

Nhập khẩu than phấn đấu trên 500.000 – 700.000 tấn. Nếu giá than nhập khẩu thuận lợi,nguồn than pha trộn trong nước sẵn có, các nhà máy điện có nhu cầu, phấn đấu sản lượng than chế biến trong Qúy III tại 3 kho đạt khoảng 150.000 tấn (trong đó Long An: 40.000 tấn, Hải Dương: 40.000 tấn, Đồng Nai: 70.000 -100.000 Tấn).

 

 

 

  Công tác nhập khẩu vật tư, thiết bị

 

phấn đấu hoàn thành khoảng 75% GTSX kế hoạch Công ty giao.

 


Đ/c Nguyễn Trọng Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty đã phát biểu chỉ đạo các nhiệm vụ công tác trong Quý III và trao đổi về một số khó khăn, vướng mắc của các đơn vị kinh doanh vật tư thiết bị trong Công ty. Dự báo kinh doanh nhập khẩu VTTB có khả quan hơn so với 6 tháng đầu do TKV tăng cường đầu tư và thực hiện các hợp đồng kinh doanh VTTB đã ký. 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Tìm kiếm