Chi tiết đấu thầu

Thông báo mời thầu gói: Pha trộn than tại Trạm chế biến than Coalimex Long An năm 2024

Mã đấu thầu: 03.7/TBMT-BQL/2024

Thời gian: 23/04/2024 - 23/05/2024

Để xem thông tin chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm: 

3D. Thông báo mời thầu PTLA

Tìm kiếm