Chuyên mục
Tin tức

Lãnh đạo Tập đoàn và Công ty Coalimex làm việc với Nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1

 

Sáng 15/11, đoàn công tác của Tập đoàn do Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Trung dẫn đầu đã đi thăm và làm việc với Nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.


Sáng ngày 15/11/2019, Ông Nguyễn Trọng Hùng – Chủ tịch HĐQT Côngty; Ông Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Công ty đã tham dự đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam do Ông Nguyễn Hoàng Trung – Phó Tổng giám đốc và Ban kinh doanh Than vào làm việc với nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Đây là nhà máy do TKV cung cấp than và Công ty Coalimex thực hiện công tác giao nhận than theo hợp đồng CSA và hợp đồng CDA. Đoàn công tác đã được Ông Từ Kính Luân – Tổng giám đốc và các Ông Phó Tổng giám đốc Nhà máy đón và đưa đi thăm quan nhà máy, cầu cảng, băng tải rót than, kho chứa than nhiên liệu cung cấp cho nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1. Sau đó, đoàn công tác có buổi làm việc với Ban lãnh đạo và các phòng chuyên môn của nhà máy NĐVT1, thảo luận các vấn đề, tình hình thực hiện hợp đồng CSA/CDA năm hợp đồng đầu tiên năm 2019 để đảm bảo vận hành ổn định cung cấp than năm 2020, đảm bảo chất lượng, tiến độ để nhà máy NĐVT1 hoạt động cung cấp điện vào nguồn điện lưới Quốc gia.

 

Tại buổi làm việc, Ông Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Công ty Coalimex đã phát biểu cảm ơn sự giúp đỡ của Lãnh đạo Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sảnViệt Nam, Ban kinh doanh Than, sự hợp tác của NMNĐVT1, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả – Vinacomin để Coalimex hoàn thành nhiệm vụ giao nhận than và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ trong thời gian tới để Coalimex hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Tập đoàn làm việc với Nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1

 

Buổi chiều cùng ngày, Công ty Coalimex đã vinh dự được đón Ông Nguyễn Hoàng Trung – Phó Tổng giám đốc và Ban kinh doanh Than đến thăm Trạm giao nhận Than nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1,2 – Chi nhánh Coalimex Hà Nội. Tại Trạm giao nhận Than, đoàn công tác đã đi thăm nơi làm việc, nơi ăn, nghỉ của cán bộ, nhân viên và động viên thăm hỏi để các đồng chí khắc phục những khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đây là nguồn động viên to lớn đối với các bộ, nhân viên Trạm giao nhận Than nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1,2; với Chi nhánh Coalimex Hà Nội và với Công ty Coalimex để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo.

 

Lãnh đạo Tập đoàn làm việc với Nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1

 

 

 

Sáng 15/11, đoàn công tác của Tập đoàn do Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Trung dẫn đầu đã đi thăm và làm việc với Nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Sáng 15/11, đoàn công tác của Tập đoàn do Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Trung dẫn đầu đã đi thăm và làm việc với Nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Sáng 15/11, đoàn công tác của Tập đoàn do Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Trung dẫn đầu đã đi thăm và làm việc với Nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

 

 


Sáng ngày 15/11/2019, Ông Nguyễn Trọng Hùng – Chủ tịch HĐQT Côngty; Ông Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Công ty đã tham dự đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam do Ông Nguyễn Hoàng Trung – Phó Tổng giám đốc và Ban kinh doanh Than vào làm việc với nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Đây là nhà máy do TKV cung cấp than và Công ty Coalimex thực hiện công tác giao nhận than theo hợp đồng CSA và hợp đồng CDA. Đoàn công tác đã được Ông Từ Kính Luân – Tổng giám đốc và các Ông Phó Tổng giám đốc Nhà máy đón và đưa đi thăm quan nhà máy, cầu cảng, băng tải rót than, kho chứa than nhiên liệu cung cấp cho nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1. Sau đó, đoàn công tác có buổi làm việc với Ban lãnh đạo và các phòng chuyên môn của nhà máy NĐVT1, thảo luận các vấn đề, tình hình thực hiện hợp đồng CSA/CDA năm hợp đồng đầu tiên năm 2019 để đảm bảo vận hành ổn định cung cấp than năm 2020, đảm bảo chất lượng, tiến độ để nhà máy NĐVT1 hoạt động cung cấp điện vào nguồn điện lưới Quốc gia.

 

Sáng ngày 15/11/2019, Ông Nguyễn Trọng Hùng – Chủ tịch HĐQT Côngty; Ông Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Công ty đã tham dự đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam do Ông Nguyễn Hoàng Trung – Phó Tổng giám đốc và Ban kinh doanh Than vào làm việc với nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Đây là nhà máy do TKV cung cấp than và Công ty Coalimex thực hiện công tác giao nhận than theo hợp đồng CSA và hợp đồng CDA. Đoàn công tác đã được Ông Từ Kính Luân – Tổng giám đốc và các Ông Phó Tổng giám đốc Nhà máy đón và đưa đi thăm quan nhà máy, cầu cảng, băng tải rót than, kho chứa than nhiên liệu cung cấp cho nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1. Sau đó, đoàn công tác có buổi làm việc với Ban lãnh đạo và các phòng chuyên môn của nhà máy NĐVT1, thảo luận các vấn đề, tình hình thực hiện hợp đồng CSA/CDA năm hợp đồng đầu tiên năm 2019 để đảm bảo vận hành ổn định cung cấp than năm 2020, đảm bảo chất lượng, tiến độ để nhà máy NĐVT1 hoạt động cung cấp điện vào nguồn điện lưới Quốc gia.

 

 

Sáng ngày 15/11/2019, Ông Nguyễn Trọng Hùng – Chủ tịch HĐQT Côngty; Ông Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Công ty đã tham dự đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam do Ông Nguyễn Hoàng Trung – Phó Tổng giám đốc và Ban kinh doanh Than vào làm việc với nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Đây là nhà máy do TKV cung cấp than và Công ty Coalimex thực hiện công tác giao nhận than theo hợp đồng CSA và hợp đồng CDA. Đoàn công tác đã được Ông Từ Kính Luân – Tổng giám đốc và các Ông Phó Tổng giám đốc Nhà máy đón và đưa đi thăm quan nhà máy, cầu cảng, băng tải rót than, kho chứa than nhiên liệu cung cấp cho nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1. Sau đó, đoàn công tác có buổi làm việc với Ban lãnh đạo và các phòng chuyên môn của nhà máy NĐVT1, thảo luận các vấn đề, tình hình thực hiện hợp đồng CSA/CDA năm hợp đồng đầu tiên năm 2019 để đảm bảo vận hành ổn định cung cấp than năm 2020, đảm bảo chất lượng, tiến độ để nhà máy NĐVT1 hoạt động cung cấp điện vào nguồn điện lưới Quốc gia.

Sáng ngày 15/11/2019, Ông Nguyễn Trọng Hùng – Chủ tịch HĐQT Côngty; Ông Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Công ty đã tham dự đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam do Ông Nguyễn Hoàng Trung – Phó Tổng giám đốc và Ban kinh doanh Than vào làm việc với nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Đây là nhà máy do TKV cung cấp than và Công ty Coalimex thực hiện công tác giao nhận than theo hợp đồng CSA và hợp đồng CDA. Đoàn công tác đã được Ông Từ Kính Luân – Tổng giám đốc và các Ông Phó Tổng giám đốc Nhà máy đón và đưa đi thăm quan nhà máy, cầu cảng, băng tải rót than, kho chứa than nhiên liệu cung cấp cho nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1. Sau đó, đoàn công tác có buổi làm việc với Ban lãnh đạo và các phòng chuyên môn của nhà máy NĐVT1, thảo luận các vấn đề, tình hình thực hiện hợp đồng CSA/CDA năm hợp đồng đầu tiên năm 2019 để đảm bảo vận hành ổn định cung cấp than năm 2020, đảm bảo chất lượng, tiến độ để nhà máy NĐVT1 hoạt động cung cấp điện vào nguồn điện lưới Quốc gia.

 

 

 

 

Tại buổi làm việc, Ông Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Công ty Coalimex đã phát biểu cảm ơn sự giúp đỡ của Lãnh đạo Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sảnViệt Nam, Ban kinh doanh Than, sự hợp tác của NMNĐVT1, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả – Vinacomin để Coalimex hoàn thành nhiệm vụ giao nhận than và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ trong thời gian tới để Coalimex hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại buổi làm việc, Ông Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Công ty Coalimex đã phát biểu cảm ơn sự giúp đỡ của Lãnh đạo Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sảnViệt Nam, Ban kinh doanh Than, sự hợp tác của NMNĐVT1, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả – Vinacomin để Coalimex hoàn thành nhiệm vụ giao nhận than và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ trong thời gian tới để Coalimex hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Lãnh đạo Tập đoàn làm việc với Nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1

Lãnh đạo Tập đoàn làm việc với Nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1

 

 

 

 

Buổi chiều cùng ngày, Công ty Coalimex đã vinh dự được đón Ông Nguyễn Hoàng Trung – Phó Tổng giám đốc và Ban kinh doanh Than đến thăm Trạm giao nhận Than nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1,2 – Chi nhánh Coalimex Hà Nội. Tại Trạm giao nhận Than, đoàn công tác đã đi thăm nơi làm việc, nơi ăn, nghỉ của cán bộ, nhân viên và động viên thăm hỏi để các đồng chí khắc phục những khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đây là nguồn động viên to lớn đối với các bộ, nhân viên Trạm giao nhận Than nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1,2; với Chi nhánh Coalimex Hà Nội và với Công ty Coalimex để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo.

Buổi chiều cùng ngày, Công ty Coalimex đã vinh dự được đón Ông Nguyễn Hoàng Trung – Phó Tổng giám đốc và Ban kinh doanh Than đến thăm Trạm giao nhận Than nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1,2 – Chi nhánh Coalimex Hà Nội. Tại Trạm giao nhận Than, đoàn công tác đã đi thăm nơi làm việc, nơi ăn, nghỉ của cán bộ, nhân viên và động viên thăm hỏi để các đồng chí khắc phục những khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đây là nguồn động viên to lớn đối với các bộ, nhân viên Trạm giao nhận Than nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1,2; với Chi nhánh Coalimex Hà Nội và với Công ty Coalimex để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo.

 

Buổi chiều cùng ngày, Công ty Coalimex đã vinh dự được đón Ông Nguyễn Hoàng Trung – Phó Tổng giám đốc và Ban kinh doanh Than đến thăm Trạm giao nhận Than nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1,2 – Chi nhánh Coalimex Hà Nội. Tại Trạm giao nhận Than, đoàn công tác đã đi thăm nơi làm việc, nơi ăn, nghỉ của cán bộ, nhân viên và động viên thăm hỏi để các đồng chí khắc phục những khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đây là nguồn động viên to lớn đối với các bộ, nhân viên Trạm giao nhận Than nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1,2; với Chi nhánh Coalimex Hà Nội và với Công ty Coalimex để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo.

 

 

 

 

Lãnh đạo Tập đoàn làm việc với Nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1

Lãnh đạo Tập đoàn làm việc với Nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1

 

 

 

 

 

Đỗ Tiến

Bài viết liên quan

Tìm kiếm