Chuyên mục
Tin tức

Lễ bàn giao nhiệm vụ Giám đốc Công ty.

 

Ngày 6/7/2016, tại trụ sở Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin (Coalimex) đã diễn ra Lễ bàn giao nhiệm vụ Giám đốc Công ty giữa nguyên Giám đốc Công ty Phạm Hồng Khanh và tân Giám đốc công ty Nguyễn Thanh Hải.

Ngày 6/7/2016, tại trụ sở Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin (Coalimex) đã diễn ra Lễ bàn giao nhiệm vụ Giám đốc Công ty giữa nguyên Giám đốc Công ty Phạm Hồng Khanh và tân Giám đốc công ty Nguyễn Thanh Hải.

 

Ngày 6/7/2016, tại trụ sở Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin (Coalimex) đã diễn ra Lễ bàn giao nhiệm vụ Giám đốc Công ty giữa nguyên Giám đốc Công ty Phạm Hồng Khanh và tân Giám đốc công ty Nguyễn Thanh Hải.

 

Căn cứ Quyết định số 1356/QĐ-TKV ngày 27/6/2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, về việc thay đổi người đại diện của TKV ứng cử giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin.

Căn cứ Quyết định số 1356/QĐ-TKV ngày 27/6/2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, về việc thay đổi người đại diện của TKV ứng cử giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin.

 

Căn cứ Quyết định số 1356/QĐ-TKV ngày 27/6/2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, về việc thay đổi người đại diện của TKV ứng cử giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin.

 

Ngày 29/6/2016, Hội đông quản trị Công ty đã thông qua Quyết định số 98/QĐ-CLM phê chuẩn về việc thôi giữ chức danh Giám đốc Công ty đối với đồng chí Phạm Hồng Khanh để nhận nhiệm vụ mới là Trưởng ban kinh doanh Than tại Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Cũng trong ngày, Hội đồng quản trị đã thông qua Quyết định số 99/QĐ-CLM về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Phó Giám đốc giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/7/2016.

 

Ngày 29/6/2016, Hội đông quản trị Công ty đã thông qua Quyết định số 98/QĐ-CLM phê chuẩn về việc thôi giữ chức danh Giám đốc Công ty đối với đồng chí Phạm Hồng Khanh để nhận nhiệm vụ mới là Trưởng ban kinh doanh Than tại Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Cũng trong ngày, Hội đồng quản trị đã thông qua Quyết định số 99/QĐ-CLM về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Phó Giám đốc giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/7/2016.

 

Ngày 29/6/2016, Hội đông quản trị Công ty đã thông qua Quyết định số 98/QĐ-CLM phê chuẩn về việc thôi giữ chức danh Giám đốc Công ty đối với đồng chí Phạm Hồng Khanh để nhận nhiệm vụ mới là Trưởng ban kinh doanh Than tại Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Cũng trong ngày, Hội đồng quản trị đã thông qua Quyết định số 99/QĐ-CLM về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Phó Giám đốc giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/7/2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Phát biểu tại buổi lễ, Đ/c Phạm Hồng Khanh trân trọng cảm ơn sự ủng hộ giúp đỡ của toàn thể CBCNV Coalimex đã giúp ông hoàn thành nhiệm vụ trong hơn 9 năm làm GĐ Công ty. Ông chúc mừng tân GĐ Nguyễn Thanh Hải đồng thời nhấn mạnh trọng trách lớn lao trong thời gian tới của Đ/c Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Công ty . 

      

  Phát biểu tại buổi lễ, Đ/c Phạm Hồng Khanh trân trọng cảm ơn sự ủng hộ giúp đỡ của toàn thể CBCNV Coalimex đã giúp ông hoàn thành nhiệm vụ trong hơn 9 năm làm GĐ Công ty. Ông chúc mừng tân GĐ Nguyễn Thanh Hải đồng thời nhấn mạnh trọng trách lớn lao trong thời gian tới của Đ/c Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Công ty . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Đ/c Nguyễn Thanh Hải, trên cương vị là Giám đốc Công ty đã có bài phát biểu đến toàn thể CBCNV của Công ty. Đồng chí gửi lời Tri ân đến các thế hệ lãnh đạo, các thế hệ CBCNV Công ty. Thế hệ CBCNV Công ty hôm nay sẽ luôn đoàn kết, sát cánh bên nhau viết tiếp trang sử vẻ vang mà thế hệ cha anh đã dày công vun đắp, đưa Công ty phát triển vững chắc. Phấn đấu cung cấp dịch vụ tới khách hàng ngày càng hoàn thiện, góp phần vào sự phát triển của ngành Than – Khoáng sản Việt Nam, đóng góp chung vào sự phát triển của Đất nước. Đ/c Giám đốc Công ty cũng đã phát biểu: Nguyện cố gắng hết mình cùng tập thể Ban lãnh đạo Công ty giữ vững đoàn kết, phát huy dân chủ, phấn đấu hoàn thành toàn diện mọi nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, tăng năng suất lao động và đảm bảo thu nhập của người lao động tại Công ty. Phấn đấu đưa Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin (Coalimex) phát triển mạnh mẽ và bền vững./.

 

  

Đ/c Nguyễn Thanh Hải, trên cương vị là Giám đốc Công ty đã có bài phát biểu đến toàn thể CBCNV của Công ty. Đồng chí gửi lời Tri ân đến các thế hệ lãnh đạo, các thế hệ CBCNV Công ty. Thế hệ CBCNV Công ty hôm nay sẽ luôn đoàn kết, sát cánh bên nhau viết tiếp trang sử vẻ vang mà thế hệ cha anh đã dày công vun đắp, đưa Công ty phát triển vững chắc. Phấn đấu cung cấp dịch vụ tới khách hàng ngày càng hoàn thiện, góp phần vào sự phát triển của ngành Than – Khoáng sản Việt Nam, đóng góp chung vào sự phát triển của Đất nước. Đ/c Giám đốc Công ty cũng đã phát biểu: Nguyện cố gắng hết mình cùng tập thể Ban lãnh đạo Công ty giữ vững đoàn kết, phát huy dân chủ, phấn đấu hoàn thành toàn diện mọi nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, tăng năng suất lao động và đảm bảo thu nhập của người lao động tại Công ty. Phấn đấu đưa Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin (Coalimex) phát triển mạnh mẽ và bền vững./.

 

Bài viết liên quan

Tìm kiếm