Chi tiết đấu thầu

Yêu cầu báo giá gói 01/VTLA/3/2023

Mã đấu thầu: 01/VTLA/3/2023

Thời gian: 27/09/2022 - 03/01/2023

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm: Yêu cầu Báo giá 01.VTLA.3.2023

Tìm kiếm