Chuyên mục
Tin tức

Tin công đoàn

Phát huy các thắng lợi vẻ vang mà đã đạt được trong những năm qua, để thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, Công đoàn công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than – TKV đã phát động các phong trào thi đua trong toàn công ty. Với mục tiêu “An toàn – Hiệu quả – Phát triển”, ngay từ đầu năm, cán bộ công nhân viên công ty quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Công đoàn công ty luôn tổ chức chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Công đoàn đã phối hợp với chính quyền tổ chức khám sức khỏe cho người lao động và những cán bộ của công ty đã nghỉ hưu; tổ chức kỳ tham quan nghỉ mát tập trung nhằm tạo không khí đoàn kết, gắn bó giữa các cán bộ công nhân viên trong toàn công ty.

Bên cạnh đó, Công đoàn duy trì và vận động CBCNV thực hiện tốt phong trào xây dựng các quỹ như quỹ vì người nghèo, quỹ từ thiện, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì trẻ em nghèo, …., tập trung tuyên truyền vận động CBCNV thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền CBCNV tham gia các hoạt động phong trào đoàn thể. Ngoài ra, Công đoàn công ty hàng năm đều tổ chức các đợt vui chơi đầy bổ ích, lý thú cho các cháu là con em CBNVC nhân dịp tết thiếu nhi, rằm trung thu, tổ chức khen thưởng cho các cháu là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, học sinh trúng tuyển trong các kỳ thi đại học.

Trong thời gian tới đây, Công đoàn công ty tiếp tục vận động cán bộ công ty hưởng ứng phong trào “Tiết kiệm chi phí – kinh doanh hiệu quả”; “An toàn lao động”….

Ban chấp hành Công đoàn sẽ được phân công một nhiệm vụ sẽ triển khai thực hiện và thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các chương trình họat động, chương trình công tác.

Bài viết liên quan

Tìm kiếm