Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Notification of applicant selection result package No. 08/SLT-CNHN/2024 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 08/SLT-CNHN/2024

Mã đấu thầu: 08/SLT-CNHN/2024

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm/For more information, please find the following attachment:

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP _ 08 SLT CNHN 2024

Tìm kiếm