công ty cổ phần xuất nhập khẩu than – vinacomin

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu than – Vinacomin (Coalimex) được thành lập từ năm 1982, là Công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, do Tập đoàn nắm giữ cổ phần chi phối.

Các lĩnh vực kinh doanh chính: xuất nhập khẩu than, nhập khẩu vật tư thiết bị, kinh doanh văn phòng cho thuê, xuất khẩu lao động và một số lĩnh vực kinh doanh khác.
1
Công ty CP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin trân trọng thông báo chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Thời gian: 9h00 ngày 16/4/2018 Địa điểm: Hội trường tầng 5, trụ sở Công ty,...
4
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu than - Vinacomin kính gửi quý cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2017
5

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Than – Vinacomin (Coalimex);

Hội đồng quản trị Công ty có kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và tạm trả cổ tức năm 2016