công ty cổ phần xuất nhập khẩu than – vinacomin

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu than – Vinacomin (Coalimex) được thành lập từ năm 1982, là Công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, do Tập đoàn nắm giữ cổ phần chi phối.

Các lĩnh vực kinh doanh chính: xuất nhập khẩu - chế biến - kinh doanh than, nhập khẩu vật tư thiết bị, văn phòng cho thuê, xuất khẩu lao động và một số lĩnh vực kinh doanh khác.